ASBESTATTEST / ASBESTINVERTARISATIE

Allrounder

Bij het betreden van de vastgoedmarkt is het van cruciaal belang om de asbeststatus van het betreffende pand te kennen. Dit geldt zowel voor kopers, verkopers, huurders of verhuurders. Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop of overdracht van woningen en gebouwen gebouwd vóór 2001. Tegen 2032 moet zelfs iedere gebouweigenaar van een woning of gebouw dat werd gebouwd vóór 2001 over een asbestattest beschikken.

Asbest, vroeger een heel populair bouwmateriaal, is nu bekend om zijn gezondheidsrisico’s. Bij Allrounder streven we ernaar om uw transacties zo veilig en geïnformeerd mogelijk te maken door middel van onze grondige asbestattestdiensten.

De Noodzaak van een Asbestattest

Een asbestattest is een essentieel document dat vereist is bij de verkoop of verhuur van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Dit attest bevat belangrijke informatie over:

  • Welke delen van het gebouw asbest bevatten
  • De huidige staat van het asbest
  • Aanbevelingen over het veilig beheren of verwijderen van het asbest1.

Dit attest is een belangrijke stap naar een veiligere woon- en werkomgeving en een cruciaal onderdeel van het vooronderzoek bij vastgoedtransacties.

Wie Heeft Een Asbestattest Nodig?

  • Verkopers: verplicht bij het verkopen van een woonobject.
  • Verhuurders: hoewel het asbestattest momenteel niet verplicht is bij verhuur, als er een attest beschikbaar is, moet u een kopie aan de huurder(s) verstrekken.

Onze Uitgebreide Asbestattestdiensten

Klantbetrokkenheid: u vult het opdrachtformulier in met de specificaties van het pand volgens de documentatievereisten van de OVAM.

Plaatsbezoek: onze asbestexpert voert een niet-destructieve inspectie uit, identificeert en documenteert asbestverdachte materialen. Indien nodig worden er monsters genomen voor verdere analyse.

Laboratoriumanalyse: monsters worden geanalyseerd in een erkend laboratorium om de aanwezigheid van asbest vast te stellen.

Voorbereiding asbestattest: na analyse wordt alle informatie gerapporteerd aan de databank van de OVAM, en wordt het asbestattest voorbereid en zo snel mogelijk na de inspectie aan u geleverd.

Doorlopende ondersteuning: wij bieden advies over het beheren van geïdentificeerd asbest en zijn beschikbaar voor eventuele vragen.

Waarom Kiezen Voor Allrounder?

Regionale aanwezigheid: ons toegewijde team bedient regio’s die zich uitstrekken over Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, en Brussel, en zorgt voor tijdige dienstverlening.

Concurrerende prijsstelling: onze prijsstelling is de meest concurrerende in de regio en biedt ongeëvenaarde waarde zonder in te boeten op kwaliteit.

Service: uw veiligheid en tevredenheid zijn onze prioriteit. We streven ernaar om het proces van het asbestattest zo eenvoudig en handig mogelijk te maken.

Vraag een offerte aan voordat ons bezoek plaatsvindt. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige, betrouwbare en snelle asbestattestdiensten, en zet een belangrijke stap naar een veiligere woon- en werkomgeving in Vlaanderen.

Uw Traject naar een Asbestattest:

STAP 1 – bevestiging
Zodra u akkoord gaat met onze offerte, vragen we u om de ondertekende offerte, het volledig ingevulde opdrachtformulier en de nodige documenten per e-mail te verzenden. Na ontvangst plannen we in overleg het bezoek aan het pand en starten we het initiële onderzoek.

STAP 2 – voorbereidende analyse
In deze fase analyseert onze asbestdeskundige de aangeleverde informatie zorgvuldig. Alle relevante gegevens worden opgenomen in het inventarisatieplan, en het project wordt in de databank van OVAM geregistreerd.

STAP 3 – inspectie ter plaatse
Tijdens het bezoek aan het pand onderzoekt onze asbestdeskundige het pand op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Er worden foto’s gemaakt van het pand, de onderzochte ruimtes, en vooral van de materialen waarvan wordt vermoed dat ze asbest bevatten. Alle relevante informatie en afmetingen worden gedocumenteerd in de databank. Indien er asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden hier monsters van genomen. Deze monsters worden na het bezoek voor analyse naar een erkend laboratorium gestuurd.

STAP 4 – analyse & attest
Na ontvangst van de laboratoriumresultaten worden eventuele ontbrekende gegevens in de databank ingevuld en worden conclusies getrokken. Ook worden eventuele opmerkingen en/of adviezen geformuleerd.

STAP 5 – uw asbestattest
Het asbestattest wordt volledig voorbereid in de databank en ter controle aan OVAM voorgelegd. Na goedkeuring wordt uw asbestattest in pdf-formaat via e-mail aan u bezorgd.

Met deze gestructureerde aanpak zorgen we voor een grondige en efficiënte verwerking van uw aanvraag voor een asbestattest, en streven we naar een veilige en geïnformeerde vastgoedtransactie.

Ons proces

01.

U neemt contact op.

U vult het contactformulier vrijblijvend in, laat hierbij zoveel mogelijk gegevens na en eventueel enkele foto's.

02.

Wij bellen of mailen u.

We bellen u op en dit kosteloos. Aan de hand van meer informatie en foto's kunnen we al een richtprijs inschatten.

03.

We komen langs.

We doorlopen samen welke karweien moeten worden uitgevoerd en welke de benodigde materialen en apparatuur zijn.

04.

We fix it.

Op afgesproken datum komen we langs en lossen we al uw problemen op!

Actief in heel belgië

Allrounder werkt in heel België
samen met zowel eigen personeel en vaste onderaannemers.

Door een mix van ervaren, getallendeerde mensen en een centraal aanspreekpunt kan u steeds het gewenste resultaat verwachten. ALLROUNDER probeert steeds een oplossing te bieden voor elk budget.

Arno neemt zo snel contact op met u.

Ontvang een gratis offerte

"*" indicates required fields

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Enkele van onze partners en klanten

ASBESTATTEST / ASBESTINVERTARISATIE
info@allrounder.be
Allrounder